Rocky Garment : The World of Hats

การปักหมวก

การปักหมวก

RockyGarment

การปักไหมเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งของกุลสตรี เป็นการตกแต่งเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณค่าและความงามมากยิ่งขึ้น การปักไหมเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความประณีตบรรจง ในสมัยก่อนนั้นนิยมปักด้วยมือเพียงอย่างเดียว เพราะถือว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดเป็นพิเศษ และนิยมปักด้วยไหมสีขาว ผ้าที่นำมาปักก็เป็นสีขาวเพราะเป็นสีที่สุภาพ ต่อมาความนิยมเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการใช้ด้ายสีต่างๆปักบนผ้าสีขาว สีชมพู สีครีม หรือสีที่อ่อนๆ และต่อมามีผู้นิยมการปักไหมมากขึ้น การปักด้วยมือทำได้ช้าไม่ทันกับความต้องการ จึงมีการหันมาใช้วิธีการปักไหมด้วยเครื่องจักรแทน ซึ่งสามารถผลิตขึ้นงานได้อย่างรวดเร็วและผลิตได้มากขึ้น

ขอบคุณรูปหมวก จาก New Era http://www.neweracap.com/en_US/Default.aspx

เทคนิคการปักไหมบนหมวก  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ปักจะต้องคำนึงถึง  ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงลายและรูปแบบในการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจินตนาการ จากงานปักที่มีความแบนเรียบสามารถสร้างลูกเล่นในการปักหมวกให้ดูมีมิติได้ ด้วยทิศทางไหม การปักที่ทำให้ไหมดูนูนขึ้น หรือความเงามันของเส้นไหมก็สามารถทำให้งานหมวกดูมีความโดดเด่นได้ไม่น้อย  นอกจากนี้แล้วเรายังจะสามารถผสมการปักรว่มกับวัสดุอื่นๆได้เช่น การปักบนแผ่นPUโฟม เพื่อให้งานมีความนูนตัวกว่าปกติ และการปักแบบใช้ผ้าตัดต่อ หรือ applique’ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับชิ้นงานได้

Leave a Comment