Rocky Garment : The World of Hats

การปักหมวก (2)

การปักหมวก (2) ลวดลายหรือเป็นตัวอักษรก็แล้วแต่การออกแบบ รูปแบบพื้นฐานที่สุดของการปักทุกรูปแบบ ก็คือการปักเดินเส้นไข่ปลา โดยในวงการปัก จะเรียกว่าการเดินเส้นRun ซึ่งการปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์นั้นจะมีข้อจำกัดในช่วงของระยะเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะ โดยระยะที่เล็กที่สุด จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.2 มม. ในรูปแบบการปักชนิดนี้จะคล้ายกับการที่เราปักด้นถอยหลังด้วยมือ เดินเส้นไปเรื่อยๆตามการตีลายปักด้วยโปรแกรม เราสามารถสั่งให้เดินเส้นย้ำตามจำนวนรอบการปัก เพื่อย้ำให้เกิดความหนาของลาย เราสามารถปักเดินเส้นบนหมวก ให้เป็นรูปร่างอื่นๆได้มากมายนอกเหนือจากเป็นเส้นตรงได้นะคะ เช่น เป็นเส้นโค้ง วงกลม เดินเป็น

แจกไฟล์สำหรับออกแบบหมวก

แจกไฟล์สำหรับออกแบบหมวก แจกไฟล์ .ai และ .eps รูปหมวก ไว้สำหรับร้านค้า โรงงาน และบริษัทที่สนใจนำไปออกแบบหมวกขนาดลายปักที่สามารถทำได้ด้านหน้าหมวก 10 X 7 CMด้านข้างซ้ายและขวา 6 X 7 CMด้านหลังหมวก 9 X 2 CM Download .ai

การปักหมวก

การปักหมวก การปักไหมเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งของกุลสตรี เป็นการตกแต่งเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณค่าและความงามมากยิ่งขึ้น การปักไหมเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความประณีตบรรจง ในสมัยก่อนนั้นนิยมปักด้วยมือเพียงอย่างเดียว เพราะถือว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดเป็นพิเศษ และนิยมปักด้วยไหมสีขาว ผ้าที่นำมาปักก็เป็นสีขาวเพราะเป็นสีที่สุภาพ ต่อมาความนิยมเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการใช้ด้ายสีต่างๆปักบนผ้าสีขาว สีชมพู สีครีม หรือสีที่อ่อนๆ และต่อมามีผู้นิยมการปักไหมมากขึ้น การปักด้วยมือทำได้ช้าไม่ทันกับความต้องการ จึงมีการหันมาใช้วิธีการปักไหมด้วยเครื่องจักรแทน ซึ่งสามารถผลิตขึ้นงานได้อย่างรวดเร็วและผลิตได้มากขึ้น ขอบคุณรูปหมวก จาก New Era http://www.neweracap.com/en_US/Default.aspx เทคนิคการปักไหมบนหมวก  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ปักจะต้องคำนึงถึง  ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงลายและรูปแบบในการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจินตนาการ จากงานปักที่มีความแบนเรียบสามารถสร้างลูกเล่นในการปักหมวกให้ดูมีมิติได้ ด้วยทิศทางไหม การปักที่ทำให้ไหมดูนูนขึ้น หรือความเงามันของเส้นไหมก็สามารถทำให้งานหมวกดูมีความโดดเด่นได้ไม่น้อย  นอกจากนี้แล้วเรายังจะสามารถผสมการปักรว่มกับวัสดุอื่นๆได้เช่น การปักบนแผ่นPUโฟม เพื่อให้งานมีความนูนตัวกว่าปกติ และการปักแบบใช้ผ้าตัดต่อ หรือ applique’ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับชิ้นงานได้

การเลือกไซด์หมวกให้ใส่ได้พอดี

การเลือกไซด์หมวกให้ใส่ได้พอดี การเลือกหมวกมีความสำคัญ  เพราะบางครั้ง  หมวกที่ไม่พอดี  จะทำลายสุขภาพเราได้ เพราะจะเกิดการบีบรัดบริเวณขมับ  ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ วิธีการเลือกหมวกให้ถูกไซด์  ต้องวัดรอบหัว  โดยการวัดให้เหนือ 2   เซนติเมตรจากหูทั้งสองข้าง  วัดได้เท่าไหร่ เลือกไซด์ตามนี้ได้เลย 55 – 56  cm  ไซด์  S 57 – 58  cm  ไซด์  M 59 – 60  cm  ไซด์  L 61 – 62  cm  ไซด์  XL 63 – 64  cm  ไซด์  XXL

ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก

ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก 1. ลูกค้าสรุปรูปแบบหมวก , แบบปัก และ จำนวนการสั่งซื้อให้ทางบริษัท2. บริษัทส่งใบเสนอราคาพร้อมข้อตกลงด้านการจัดส่งและชำระเงิน3. บริษัททำตัวอย่างหมวกเพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ4. ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อด้วยลายเซ็นผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท5. ลูกค้าจ่ายค่ามัดจำตามข้อตกลงเบื้องต้น6. บริษัทผลิตสินค้าและส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้แก่ลูกค้า7. ลูกค้าชำระค่าสินค้าทั้งหมดตามที่ได้ตกลงไว้