Rocky Garment : The World of Hats

ส่วนประกอบของหมวก

ส่วนประกอบของหมวก

RockyGarment

ดัดแปลงข้อมูลจาก Website หมวก.ws

ขอแนะนำส่วนประกอบหลักของ หมวก cap ดังนี้

1.กลีบหน้า คือ กลีบคู่หน้าคือ ส่วนประกอบผ้า 2 ชิ้นที่เย็บติดกัน

2.ปัก คือ การนำไหมมาปัก เป็นลวดลายต่างๆ นำมาเย็บติดกับหมวกเพื่อให้หมวกดูโดดเด่น เป็นลูกเล่นให้หมวกมี look ต่างๆตามที่ผู้ออกแบบต้องการ 

3.ปีกหมวก เป็นส่วนประกอบสำคัญไว้บังแดด สามารถดัดให้โค้งที่ต้องการได้ ส่วนมากทำจากพลาสติก

4.กุ๊นแซนวิช มีไว้เพื่อเล่นลวดลายให้กับรีมปีกหมวก

5.เดินริมปีก คือ การเย็บโชว์เส้นด้ายที่ริมปีก นอกจากนั้นยังรั้งผ้าเอาไว้ไม่ให้พองออกเมื่อเกิดการงอตัวของปีกพลาสติก

6.วนปีก ถือเป็นแฟชั่นหมวกแก๊ปก็ว่าได้เพราะจะนิยม วนปีกตั้งแต่ 2 ถึง 4 เส้น ซึ่งจะไม่ทำให้ปีกโล่งจนเกินไป นิยมเย็บด้ายเข็มเดียววนรอบปีกหมวกโดยเสมอกัน

7.ล้มคิ้วหมวก เป็นการเดินด้ายเข็มเดียวเย็บย้ำลงไปเหนือบริเวณรอยต่อระหว่างส่วนปีกกับส่วนหัวเล็กน้อยเพื่อตั้งหมวกให้อยู่ทรงดูสวยงามและเพิ่มลวดลายบนตัวหมวก

8.กลีบข้าง คือ ส่วนประกอบผ้าด้านข้าง 2 ชิ้น เพื่อประกบกับกลีบหน้าและกลีบหลัง (ในข้อ 1. และ 12.)

RockyGarment

9.เจาะตาไก่ เพื่อระบายความร้อน และเป็นส่วนตกแต่งที่สำคัญของหมวกแก๊ปแฟชั่นร่วมสมัย

10.กระดุมหมวก คือ วัสดุทำจากพลาสติกห่อหุ้มด้วยผ้า วางไว้ด้านบนของตัวหมวก เพื่อจัดสมดุล และบดบังรอยต่อที่เกิดจากการเย็บกลีบทั้งหมดเข้าด้วยกัน  กระดุมหมวกที่ดีจะต้องทนทาน ไม่แตกหักง่าย และต้องไม่เป็นอันตรายต่อศรีษะเมื่อถูกกระแทกจากด้านบน

11. เย็บตะเข็บหลัง นอกจากจะช่วยยึดติดชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันแล้ว ยังช่วยเก็บงานให้เรียบร้อยและเพิ่มความแข็งแรงทนทานแก่ตัวหมวก รวมไปถึงการดึงชิ้นงานปักให้ตั้งรูปอย่างสวยงาม

12. กลีบหลัง คือ ส่วนประกอบผ้า 2 ชิ้น เรียกว่าชิ้นกลีบหลัง  2 ชิ้นที่อยู่ด้านหลังของตัวหมวก

13. ชิ้นคล้อง หรือ ชิ้นคล้องเข็มขัดหมวก  ใช้ตกแต่งด้านหลังหมวกเพื่อเป็นตัวล็อคหมวกและเป็นตัวปรับขนาด เพื่อให้พอดีกับศีรษะของผู้สวมใส่

ในรูป เป็นแบบ Buckleโลหะ

RockyGarment