Rocky Garment : The World of Hats

รายชื่อบริษัทขนส่ง

รายชื่อบริษัทขนส่ง

ภาคเหนือ 
 รายชื่อ บริษัทขนส่งเบอร์โทรศัพท์ 
1** นิ่มซี่เส็งขนส่ง02-282-7936 
2พิษณุโลกขนส่ง 253502-887-0223 ถึง 4 
3พรเพชรบูรณ์ หล่มสัก ขนส่ง02-888-7734 
4สยามเฟิสท์ ทัวร์ จก.02-633-0411 
5เอส.บี.ขนส่ง02-222-5072 
   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ชื่อบริษัทขนส่งเบอร์โทรศัพท์ 
1NTC02-611-9582 ถึง 4 
2ลี้ฮะจักขนส่ง02-448-2873 
02-448-2930 ถึง 1 
3เรืองกิจร้อยเอ็ดขนส่ง02-887-4325 ถึง 6 
4TDS082-316-0310 ถึง 11 
TDS – รองเมือง086-121-7672 
5กิจสุนทรขนส่ง02-887-0343 ถึง 4 
6นครพนมขนส่ง02-448-2065 ถึง 7 
7สหนำโชคขนส่ง02-429-6319 
     
ภาคกลาง 
 ชื่อบริษัทขนส่งเบอร์โทรศัพท์ 
1ชวาลกิตขนส่ง02-889-4747 ถึง 9 
2** พี อาร์ คูเรียร์02-215-3373 
02-613-8670 
3ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์02-448-2939 
     
ภาคตะวันออก 
 ชื่อบริษัทขนส่งเบอร์โทรศัพท์ 
1อนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง02-885-8033 ถึง 4 
     
ภาคใต้ 
 ชื่อบริษัทขนส่งเบอร์โทรศัพท์ 
1สปีด ภาคใต้ทัวร์02-221-3584 
2RAT ขนส่ง02-889-4800 ถึง 9 
 หาดใหญ่ทัวร์02-221-6850 
3โกล้วนขนส่ง02-448-2938 
4เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง02-215-3954 ถึง 5 
5กิจมั่นคงขนส่ง02-410-3893 
6บรรทุกรักษ์ ขนส่ง02-888-0970 
7ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง02-410-3420 
02-410-3160 
8TDS082-316-0310 
9แพปลาสมบัติวัฒนาขนส่ง02-885-9018 ถึง 9 
10ปัตตานีปลาป่น02-892-2301 
11โชคสถาพรขนส่งพังงา02-448-1998 
12SDS02-943-5353 
13สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง02-887-4490 ถึง 3

* บริษัทที่แนะนำ