Rocky Garment : The World of Hats

การทำหมวก

การปักหมวก (2)
การปักหมวก (2) ลวดลายหรือเป็นตัวอักษรก็แล้วแต่การออกแบบ รูปแบบพื้นฐานที่สุดของการปักทุกรูปแบบ...
แจกไฟล์สำหรับออกแบบหมวก
แจกไฟล์สำหรับออกแบบหมวก แจกไฟล์ .ai และ .eps รูปหมวก ไว้สำหรับร้านค้า...
การปักหมวก
การปักหมวก การปักไหมเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งของกุลสตรี เป็นการตกแต่งเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ...
การเลือกไซด์หมวกให้ใส่ได้พอดี
การเลือกไซด์หมวกให้ใส่ได้พอดี การเลือกหมวกมีความสำคัญ  เพราะบางครั้ง ...
ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก
ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก 1. ลูกค้าสรุปรูปแบบหมวก , แบบปัก และ จำนวนการสั่งซื้อให้ทางบริษัท2. บริษัทส่งใบเสนอราคาพร้อมข้อตกลงด้านการจัดส่งและชำระเงิน3....