การปักหมวก (2)

การปักหมวก (2)

รูปแบบพื้นฐานที่สุดของการปักทุกรูปแบบ ก็คือการปักเดินเส้นไข่ปลา โดยในวงการปัก จะเรียกว่าการเดินเส้นRun ซึ่งการปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์นั้นจะมีข้อจำกัดในช่วงของระยะเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะ โดยระยะที่เล็กที่สุด จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.2 มม. ในรูปแบบการปักชนิดนี้จะคล้ายกับการที่เราปักด้นถอยหลังด้วยมือ เดินเส้นไปเรื่อยๆตามการตีลายปักด้วยโปรแกรม เราสามารถสั่งให้เดินเส้นย้ำตามจำนวนรอบการปัก เพื่อย้ำให้เกิดความหนาของลาย

เราสามารถปักเดินเส้นบนหมวก ให้เป็นรูปร่างอื่นๆได้มากมายนอกเหนือจากเป็นเส้นตรงได้นะคะ เช่น เป็นเส้นโค้ง วงกลม เดินเป็นลวดลายหรือเป็นตัวอักษรก็แล้วแต่การออกแบบ

line
footer
© 1999, 2002, 2004, 2010 ROCKY GARMENT All Rights Reserved Tel. 0-2862-4891 to 2