Foil Screen บนหมวก

Foil Screen บนหมวก

บทความที่แล้ว เป็นเรื่อง “พื้นฐานการสกรีนเบื้องต้น(ตอน Slik Screen)” ซึ่งจำแนกสีที่ใช้ในการพิมพ์ผ้าซึ่งจะทำให้งานออกมาต่างกัน ในบทความนี้จะพูดถึงขั้นตอนการประยุกค์การสกรีน ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจและสามารถเพิ่มลูกเล่นและเพิ่มลูกเล่นและมูลค่าของหมวกได้อีกวิธีหนึ่ง นั่นคือ “การสกรีนฟอยล์”

ฟอยล์ในที่นี้ไม่ใช่การนำแผ่นฟอยล์ที่ห่ออาหารมาทำนะคะ แต่เป็นฟอยล์ที่สำหรับงานสกรีน ซึ่งมีลักษณะที่บาง ด้านหนึ่งจะเป็นสีของฟอยล์ (ซึ่งปัจจุบันมีหลายสี จากแต่ก่อนที่มีเพียงสีเงินและสีทองเพียงอย่างเดียว) อีกด้าน จะเป็นฝ้าสีขาวขุ่น ซึ่งการสกรีนฟอยล์นั้นจะทำให้ชิ้นงานมีความมันเงาเป็นประกาย เมื่อสกรีนรว่มกับสีกรีนชนิดอื่นผสมลงไปด้วยจะสามารถสร้างสรรค์งานที่มีความสวยงามได้ ซึ่งแล้วแต่ความคิดของนักออกแบบนะคะ โดยขั้นตอนการสกรีน หลังจากที่เราแยกบล็อคสกรีนในแต่ละสีแล้ว นำบล็อคสกรีนมาปาดด้วยกาวสำหรับพิมพ์ฟอยล์ลงบนเนื้อผ้า ซึ่งกาวนี้มีความใกล้เคียงกับเนื้อหมึกพิมพ์สีน้ำ เทคนิคของการพิมพ์ฟอยล์ให้คมชัดสวยงาม และติดกันทั่วทั่งแผ่นคือ เมื่อปาดกาวลงบนเนื้อผ้าแล้ว ต้องปล่อยให้กาวแห้งหมาดเสียก่อน แล้วจึงค่อยติดแผ่นฟอยล์ที่ตัดมาเท่ากับขนาดชิ้นงานที่จะพิมพ์ติดลงไปบนกาว ห้ามติดลงไปทั้งๆยังเปียกนะคะ อาจจะทำให้ชิ้นงานนั้นเบลอ ไม่คม และฟอยล์ยังติดไม่ทั่วถึงชิ้นงานอีกด้วย เมื่อติดชิ้นงานกับฟอยล์แล้ว จึงนำไปผนึกด้วยความร้อน หรือการนำไปรีดนั่นเองค่ะ ซึ่งจะใช้อุณหภูมิมากกว่า 150 องศา เป็นเวลา 10-30วินาที แล้วแต่ประเภทและความหนาของเนื้อผ้า  จากนั้นต้องปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวจึงจะสามารถแกะฟออยล์ออกมาจากชิ้นงานได้ ชิ้นงานที่มีการพิมพ์ฟอยล์จะมีจุดเด่น สามารถเรียกร้องความสนใจ สร้างจุดเด่นจากผู้ที่พบเห็นได้  เราจึงจะเห็นงานพวกนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าและหมวกอยู่เสมอๆ

งานสกรีนเป็นงานที่สามารถผลิตได้ทีละมากๆก็จริง แต่การจะให้ได้ชิ้นงานพิมพ์ที่มีความคมชัดและปราณีต สิ่งที่สำคัญคือความใจเย็นและความระมัดระวังใส่ใจในจุดเล็กๆน้อยๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพของบล็อคสกรีน ว่ามีจุดบกพร่อง มีการอุดตันเมื่อพิมพ์ไปนานๆหรือไม่ คุณภาพของสี ความข้นหนืด หรือความสะอาดในการทำงานด้วย ที่จะทำให้ได้งานพิมพ์บนหมวกที่สวยงามและมีคุณภาพอยู่เสมอนะคะ

line
footer
© 1999, 2002, 2004, 2010 ROCKY GARMENT All Rights Reserved Tel. 0-2862-4891 to 2