รายชื่อบริษัทขนส่ง

ภาคเหนือ
รายชื่อ บริษัทขนส่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ** นิ่มซี่เส็งขนส่ง 02-282-7936
2 พิษณุโลกขนส่ง 2535 02-887-0223 ถึง 4
3 พรเพชรบูรณ์ หล่มสัก ขนส่ง 02-888-7734
4 สยามเฟิสท์ ทัวร์ จก. 02-633-0411
5 เอส.บี.ขนส่ง 02-222-5072
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อบริษัทขนส่ง เบอร์โทรศัพท์
1 NTC 02-611-9582 ถึง 4
2 ลี้ฮะจักขนส่ง 02-448-2873
02-448-2930 ถึง 1
3 เรืองกิจร้อยเอ็ดขนส่ง 02-887-4325 ถึง 6
4 TDS 082-316-0310 ถึง 11
TDS – รองเมือง 086-121-7672
5 กิจสุนทรขนส่ง 02-887-0343 ถึง 4
6 นครพนมขนส่ง 02-448-2065 ถึง 7
7 สหนำโชคขนส่ง 02-429-6319
ภาคกลาง
ชื่อบริษัทขนส่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ชวาลกิตขนส่ง 02-889-4747 ถึง 9
2 ** พี อาร์ คูเรียร์ 02-215-3373
02-613-8670
3 ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ 02-448-2939
ภาคตะวันออก
ชื่อบริษัทขนส่ง เบอร์โทรศัพท์
1 อนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง 02-885-8033 ถึง 4
ภาคใต้
ชื่อบริษัทขนส่ง เบอร์โทรศัพท์
1 สปีด ภาคใต้ทัวร์ 02-221-3584
2 RAT ขนส่ง 02-889-4800 ถึง 9
หาดใหญ่ทัวร์ 02-221-6850
3 โกล้วนขนส่ง 02-448-2938
4 เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง 02-215-3954 ถึง 5
5 กิจมั่นคงขนส่ง 02-410-3893
6 บรรทุกรักษ์ ขนส่ง 02-888-0970
7 ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง 02-410-3420
02-410-3160
8 TDS 082-316-0310
9 แพปลาสมบัติวัฒนาขนส่ง 02-885-9018 ถึง 9
10 ปัตตานีปลาป่น 02-892-2301
11 โชคสถาพรขนส่งพังงา 02-448-1998
12 SDS 02-943-5353
13 สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง 02-887-4490 ถึง 3

* บริษัทที่แนะนำ

line
footer
© 1999, 2002, 2004, 2010 ROCKY GARMENT All Rights Reserved Tel. 0-2862-4891 to 2